งานเลือกตั้งท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

NEW

หลักฐานการรับสมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

หลักฐานการรับสมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
NEW

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มคำร้องที่ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มคำร้องที่ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
NEW

วีดิทัศน์การลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นภายใต้สถานการณ์ Covid-19

วีดิทัศน์การลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นภายใต้สถานการณ์ Covid-19 ดูวีดีทัศน์
กำลังแสดง 10 ข้อมูล จาก 20 ข้อมูล — หน้า 1/2