นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

NEW

คำแถลงนโยบาย ของ นายบุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

  • คำแถลงนโยบาย ของ
  • นายบุญทา จันทรา
  • นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
  • แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
  • เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564
  • ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
กำลังแสดง 10 ข้อมูล จาก 1 ข้อมูล — หน้า 1/1