สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

NEW

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2566 ถึง เดือนมีนาคม 2566

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2566 ถึง เดือนมีนาคม 2566

NEW

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนธันวาคม 2565

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนธันวาคม 2565

กำลังแสดง 10 ข้อมูล จาก 33 ข้อมูล — หน้า 1/4