แผนการจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

NEW

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)
กำลังแสดง 10 ข้อมูล จาก 6 ข้อมูล — หน้า 1/1