ข้อมูลพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

NEW

ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา

ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา จำนวนลานกีฬา/สนามกีฬา ที่อปท.ดำเนินการจัดให้มีเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ - สนามกีฬาบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น มีจำนวน 4 แห่ง - สนามกีฬา/ลานกีฬา ในชุมชนตำบลม่อนปิ่น มีจำนวน 12 แห่ง (อยู่ในสภาพใช้งานได้จำนวน 12 แห่ง) รายละเอียดดังนี้
กำลังแสดง 10 ข้อมูล จาก 2 ข้อมูล — หน้า 1/1