ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

NEW

ประกาศผู้ชนะต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 3 บ้านม่อนปิ่นเหนือ และประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 3 บ้านม่อนปิ่นเหนือ และประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

NEW

ประกาศผู้ชนะก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ 5 บ้านลาน และประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ 5 บ้านลาน และประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

NEW

ประกาศผู้ชนะก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ 2 บ้านแม่มาวต้นตุ้ม และประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ 2 บ้านแม่มาวต้นตุ้ม และประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

NEW

ประกาศผู้ชนะก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ 1 บ้านแม่มาวขี้เหล็ก และประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ 1 บ้านแม่มาวขี้เหล็ก และประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

NEW

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่สร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางเปิด หมู่ ๑๕ บ้านหนองไผ่ (ห้วยนกกก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่สร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางเปิด หมู่ ๑๕ บ้านหนองไผ่ (ห้วยนกกก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

NEW

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวตราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๑ คัน และ รถบรรทุกกระบะพื้นเรียบท้ายลาดพร้อมสะพานท้ายไฮตรอลิค (รถเทรลเลอร์) ชนิด ๑๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวตราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๑ คัน และ รถบรรทุกกระบะพื้นเรียบท้ายลาดพร้อมสะพานท้ายไฮตรอลิค (รถเทรลเลอร์) ชนิด ๑๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


NEW

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 15 บ้านหนองไผ่

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  และประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 15 บ้านหนองไผ่

NEW

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 9 บ้านเวียงหวาย

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  และประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 9 บ้านเวียงหวาย

NEW

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงชุม หมู่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงชุม หมู่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำลังแสดง 10 ข้อมูล จาก 288 ข้อมูล — หน้า 1/29