รายงานการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

NEW

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2564

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2564 วันจันทร์ ที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
NEW

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2565

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2565 วัน ศุกร์ ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
NEW

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ 3 ประจำปี 2564

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยวิสามัญที่ 3 ประจำปี 2564 วัน อังคาร ที่ 28 เดือน ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
NEW

รายงานการประชุมสภาฯ ครั้งแรก

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ครั้งแรก วัน ศุกร์ ที่ 24 เดือน ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
NEW

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 วัน พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
NEW

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 วัน พุธ ที่ 29 เดือน กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
NEW

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3 วันศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
NEW

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ ที่ 15 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
NEW

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 วันพุธ ที่ 11 เดือนสิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
NEW

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2564

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2564 วันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
กำลังแสดง 10 ข้อมูล จาก 22 ข้อมูล — หน้า 1/3