ตลาดนัดในพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

NEW

ตลาดนัดวันเสาร์ บ้านเวียงหวาย

ตลาดนัดวันเสาร์ บ้านเวียงหวาย เวลาเปิดทำการ : ทุกวันเสาร์ เจ้าของตลาด : นางมนัญญา เรือนงาม โทร : 093-1326647 สถานที่ : บ้านเวียงหวาย หมู่ที่ 9 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
NEW

ตลาดประชารัฐ เพื่อชุมชนบ้านม่อนปิ่น หมู่ 3

ตลาดประชารัฐ เพื่อชุมชนบ้านม่อนปิ่น หมู่ 3 เจ้าของตลาด : นางอารีย์ สุริยะ โทร : 099-1426196 สถานที่ : สถาบันการเงิน หมู่ที่ 3 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
NEW

ตลาดนัดหมู่บ้านรักษาศีล ๕ วัดคงคานิมิตร

ตลาดนัดหมู่บ้านรักษาศีล ๕ วัดคงคานิมิตร เจ้าของตลาด : นายประสิทธ์ พรหมเทศ โทร : 086-1898103 สถานที่ : วัดคงคานิมิตร หมู่ที่ 1 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
กำลังแสดง 10 ข้อมูล จาก 5 ข้อมูล — หน้า 1/1