รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 วัน พุธ ที่ 29 เดือน กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เอกสารแนบ
0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

อีเมลล์และเบอร์โทรศัพท์ของท่านจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ *กรุณากรอกข้อมูลในช่องให้ครบ