รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3 วันศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เอกสารแนบ
0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

อีเมลล์และเบอร์โทรศัพท์ของท่านจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ *กรุณากรอกข้อมูลในช่องให้ครบ