ครบเครื่อง เรื่องภาษีป้าย

วีทัศน์ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับชำระภาษีป้าย ตอนที่ 1 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 https://youtu.be/7u2SWYR4zyE ตอนที่ 2 อัตราภาษีป้าย https://youtu.be/w5kkNDTvGAA ตอนที่ 3 กฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวกับภาษีป้าย https://youtu.be/GWP4gTWr7v8 ตอนที่ 4 ตัวอย่างประเด็นปัญหาการจัดเก็บภาษีป้าบ https://youtu.be/Oc3tYzk6TVw

รูปภาพ
0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

อีเมลล์และเบอร์โทรศัพท์ของท่านจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ *กรุณากรอกข้อมูลในช่องให้ครบ