โครงการส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่ก้าวสู่เทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ ประจำปี 2566

วันอาทิตย์ ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2566 สภาเด็กและเยาวชนตำบลม่อนปิ่น จัดโครงการส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่ก้าวสู่เทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ ประจำปี 2566 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีสื่อออนไลน์ให้เกิดประโยชน์ ป้องกันการถูกล่อลวงสื่อออนไลน์ ปรับตัวให้ทันต่อการพัฒนาประเทศ ๔.0 มุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม โดยมีกิจกรรมการอบรมเรื่อง เทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ อบรมให้ความรู้การกลโกงสื่อออนไลน์ในสังคมไทย วิธีป้องกันการถูกล่อลวงสื่อออนไลน์ อบรมการให้ความรู้เทคนิคการใช้สื่อทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

รูปภาพ
0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

อีเมลล์และเบอร์โทรศัพท์ของท่านจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ *กรุณากรอกข้อมูลในช่องให้ครบ