ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด พร้อมก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ บ่อ พื้นที่ดำเนินการ บ้านเวียงหวาย หมู่ ๙ ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด

พร้อมก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ บ่อ 


พื้นที่ดำเนินการ บ้านเวียงหวาย หมู่ ๙ ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ
0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

อีเมลล์และเบอร์โทรศัพท์ของท่านจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ *กรุณากรอกข้อมูลในช่องให้ครบ