กิจกรรมอบรมเยาวชนนักจัดการขยะ โครงการบริหารจัดการขยะฯ 2566

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ดำเนินกิจกรรมอบรมเยาวชนนักจัดการขยะ ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยดำเนินการอบรมเยาวชนนักจัดการขยะ ในโรงเรียนบ้านม่อนปิ่น จำนวน 126 คน เพื่อเพิ่มความรู้เรื่องการจัดการขยะ สร้างความตระหนักให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และวางแผนจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชนของตนเอง

รูปภาพ
0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

อีเมลล์และเบอร์โทรศัพท์ของท่านจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ *กรุณากรอกข้อมูลในช่องให้ครบ