โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและกิจกรรมการทำลูกประคบ ประจำปีงบประมาณ 2566

โรงเรียนผู้สูงอายุวุฒิสราญปัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและกิจกรรมการทำลูกประคบ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในการดูลสุขภาพได้อย่างถูกต้อง มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมกับวัย มีความรู้ ทักษะการทำลูกประคบและวิธีใช้ลูกประคบ เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้มีการพบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลสุขภาพร่วมกัน โดยมี นายบุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น พร้อมด้วย นายศิรภพ สุจาคำ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

รูปภาพ
0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

อีเมลล์และเบอร์โทรศัพท์ของท่านจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ *กรุณากรอกข้อมูลในช่องให้ครบ