โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 การประชุมวางแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการขยะภายในตำบลม่อนปิ่นอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลและสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยในตำบลม่อนปิ่นได้อย่างยั่งยืน โดยมี นายบุญทา จันทรา นายก อบต.ม่อนปิ่น นางอารีย์ สุริยะ รองนายก อบต.ม่อนปิ่น เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย กำนันผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครองตำบลม่อนปิ่น โรงเรียนในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ม่อนปิ่น เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.

รูปภาพ
0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

อีเมลล์และเบอร์โทรศัพท์ของท่านจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ *กรุณากรอกข้อมูลในช่องให้ครบ