ขอเชิญผู้รับบริการ หรือผู้ติดต่อของ อบต.ม่อนปิ่น ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566

ขอเชิญผู้รับบริการ หรือผู้ติดต่อของ อบต.ม่อนปิ่น

ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ประจำปี 2566

ที่เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/v3txfd

รูปภาพ
0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

อีเมลล์และเบอร์โทรศัพท์ของท่านจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ *กรุณากรอกข้อมูลในช่องให้ครบ