รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกทำงานช่วงปิดภาคเรียน โครงการส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนและนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกทำงานช่วงปิดภาคเรียน
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ได้ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ตามโครงการส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนและนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยได้ทำการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๙๓๐ น - ๑๒๐๐ น เสร็จสิ้นแล้ว นั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกทำงานช่วงปิดภาคเรียน ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นมาปฏิบัติงานตามตารางในเอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบ
0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

อีเมลล์และเบอร์โทรศัพท์ของท่านจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ *กรุณากรอกข้อมูลในช่องให้ครบ