การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาทํางานในช่วงปิดภาคเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลม่อนปิ่น
เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาทํางานในช่วงปิดภาคเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
???????? ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตําบลม่อนปิ่น ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลม่อนปิ่น หรือทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๓๘๘ ๖๓๖๖ ต่อ ๑๕

รูปภาพ
0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

อีเมลล์และเบอร์โทรศัพท์ของท่านจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ *กรุณากรอกข้อมูลในช่องให้ครบ