กิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปี 2566

วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายบุญทา จันทรา นายก อบต.ม่อนปิ่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบเกียรติบัตร แก่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลม่อนปิ่น เนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปี 2566 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่สมาชิก อปพร. เพื่อเชิดชูเกียรติ คุณงามความดี ของ อปพร. เพื่อตอบแทนในความเสียสละ อุทิศตนเพื่อส่วนรวมของสมาชิกอปพร. เพื่อให้สมาชิก อปพร. ได้ร่วมทำกิจกรรมอันเป็นประโยซน์ต่อสาธารณะ และร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ ณาปนสถาน บ้านม่อนปิ่น

รูปภาพ
0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

อีเมลล์และเบอร์โทรศัพท์ของท่านจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ *กรุณากรอกข้อมูลในช่องให้ครบ