ประชุมหารือแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุพายุฝนและลูกเห็บ

นายบุญทา จันทรา นายกอบต.ม่อนปิ่น นายอธิป ภัทรบรรพต รองนายกฯ นายรังสรรค์ ฉัตรชัยกิจขจร รองนายกฯ นายสวัสดิ์ สุกิน เลขานุการนายกฯ นายณัฏฐพล รินแก้ว ประธานสภา สมาชิกสภาฯ นายวรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ ปลัด อบตฯ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.ม่อนปิ่น ร่วมกับ อำเภอฝาง เกษตรอำเภอฝาง กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครองตำบลม่อนปิ่น ร่วมประชุมหารือแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุพายุฝนและลูกเห็บตกในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น เหตุเกิดเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 โดยกำชับให้เร่งรวบรวมข้อมูลความเสียหายทั้งในพื้นที่การเกษตรและที่อยู่อาศัย เพื่อรายงานขอรับความช่วยเหลือต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยมี ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอฝาง เป็นประธานในการประชุม และนำคณะ ฯ ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น

รูปภาพ
0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

อีเมลล์และเบอร์โทรศัพท์ของท่านจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ *กรุณากรอกข้อมูลในช่องให้ครบ