พิธีเปิดศูนย์ปฎิบัติการกองอำนวยการร่วมแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าฯ ประจำ 2566

นายบุญทา จันทรา นายกอบต.ม่อนปิ่น นายอธิป ภัทรบรรพต รองนายกฯ นายรังสรรค์ ฉัตรชัยกิจขจร รองนายกฯ นายสวัสดิ์ สุกิน เลขานุการนายกฯ นายณัฏฐพล รินแก้ว ประธานสภาและสมาชิกสภาฯ นายวรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ ปลัด อบตฯ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.ม่อนปิ่น ร่วมกับ อำเภอฝาง กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครองตำบลม่อนปิ่น ตำรวจ ทหาร จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการกองอำนวยการร่วมแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566 เพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง เหตุอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น โดยมีว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอฝาง เป็นประธานพิธีเปิด ณ บ้านม่วงชุม หมู่ที่ 10 ตำบลม่อนปิ่น

รูปภาพ
0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

อีเมลล์และเบอร์โทรศัพท์ของท่านจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ *กรุณากรอกข้อมูลในช่องให้ครบ