ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 รูปแบบ

คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ ส่งประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 รูปแบบ ซึ่งกำหนดรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ภายในระยะเวลา 10 วัน นับแต่วันปิดประกาศ (ภายใน 4 - 13 กุมภาพันธ์ 2566)

เอกสารแนบ
รูปภาพ
0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

อีเมลล์และเบอร์โทรศัพท์ของท่านจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ *กรุณากรอกข้อมูลในช่องให้ครบ