ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับตำบลม่อนปิ่น ประจำเดือน ธันวาคม 2565

นายบุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น ดำเนินการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับตำบลม่อนปิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยร่วมหารือแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในปี 2566 สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 และแลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหาความต้องการในแต่ละหน่วยงาน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันของหน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

รูปภาพ
0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

อีเมลล์และเบอร์โทรศัพท์ของท่านจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ *กรุณากรอกข้อมูลในช่องให้ครบ