ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน ตามตัวชี้วัดร้อยละของพ่อแม่/ผู้ปกครองที่มีทักษะการสื่อสารสุขภาวะทางเพศการเลี้ยงดูบุตรหลาน

ด้วยกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ดำเนินการสำรวจทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน ตามตัวชี้วัดร้อยละของพ่อแม่/ผู้ปกครองที่มีทักษะการสื่อสารสุขภาวะทางเพศการเลี้ยงดูบุตรหลาน

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นจึงขอความร่วมมือ ผู้ปกครองที่มีลูกหลานในการดูแลอายุต่ำกว่า 20 ปี ตามแบบประเมินออนไลน์ตาม ลิ้ง หรือ QR Code ที่แนบมาด้วยแบบประเมินออนไลน์

รูปภาพ
0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

อีเมลล์และเบอร์โทรศัพท์ของท่านจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ *กรุณากรอกข้อมูลในช่องให้ครบ