ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่สร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางเปิด หมู่ ๑๕ บ้านหนองไผ่ (ห้วยนกกก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่สร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางเปิด หมู่ ๑๕ บ้านหนองไผ่ (ห้วยนกกก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ
0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

อีเมลล์และเบอร์โทรศัพท์ของท่านจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ *กรุณากรอกข้อมูลในช่องให้ครบ