ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

    ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ได้ดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรเป็น พนักงานจ้างฯ จำนวน ๘ ตำแหน่ง ๑๕ อัตรา

โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๗ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๑๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ นั้น

บัดนี้ กำหนดเวลารับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

    ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จะดำเนินการสมรรถะที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงาน

โดยวิธีทดสอบประเมินภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ทดสอบประเมินภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง ทดสอบประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

โดยให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะมาพร้อมกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ในเวลา ๐๘.๓๐ น.

เพื่อลงทะเบียนเข้ารับการประเมินสมรรถนะต่อไป

เอกสารแนบ
0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

อีเมลล์และเบอร์โทรศัพท์ของท่านจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ *กรุณากรอกข้อมูลในช่องให้ครบ