บัญชีราคาประเมินโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ตามคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อ ประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดเชียงใหม่ รอบบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๙

 บัญชีราคาประเมินโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ตามคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดเชียงใหม่ รอบบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๙

เอกสารแนบ
0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

อีเมลล์และเบอร์โทรศัพท์ของท่านจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ *กรุณากรอกข้อมูลในช่องให้ครบ