องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

บ้านขอบด้ง - นอแล ตำบลม่อนปิ่น

วัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติ ตำบลม่อนปิ่น

อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก สาขาน้ำรู

ค้นหา

ข้อมูลทั่วไปตำบล

ประวัติตำบลม่อนปิ่น

ตำบลม่อนปิ่น ในข้อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ปรากฏในประวัติเมืองฝาง อาทิกบฏพญาผาบ เกิดในปี พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็นกบฏพวกเงี้ยว มีกำลังไพร่พลประมาณ ๕๐๐ คน พญาผาบเป็นอดีตกำนันหรือแคว่น ตำบลม่อนปิ่น เป็นหัวหน้ากบฏ การค้นพบโบราณสถาน โบราณวัตถุและศิลปวัฒนธรรม ที่สำคัญมีการสำรวจพบเมืองเก่า คูเมือง บริเวณบ้านเวียงหวาย (หมู่ ๙ บ้านเวียงหวาย) ซึ่งเป็นชุมชนดั้งเดิมในสมัยเจ้ามหาวงษ์ เป็นชุมนุมของชาวไทยใหญ่ดังเดิมที่เข้ามาค้าขาย เช่นไม้ ยาสูบ ฝ้าย เป็นต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พุทธศักราช 2537 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2537 ตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ที่ 3 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีระยะทางห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 170 กิโลเมตร และห่างจากที่ว่าการอำเภอฝางประมาณ 6 กิโลเมตร มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้นประมาณ 168 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 11,227 ไร่

โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ประเทศเมียนมาร์

อ่านเพิ่มเติม...

สายด่วนผู้บริหาร

นายชัยณรงค์ ใจแปง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

โทร : 098-5854265

ประมวลภาพกิจกรรม

ดูเพิ่มเติม

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สาระน่ารู้

ลงทะเบียนและยื่นคำขอเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 - 2566

ขอเชิญชวน ผู้สูงที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้

อ่านต่อ..

6 วิธี ประหยัดพลังงานในองค์กรที่คุณเองก็ทำได้

1. ปิดคอมพิวเตอร์ช่วงพักเที่ยงและหลังใช้งาน หรือตั้งค่าปิดหน้าจออัตโนมัติ 2. ปิดสวิทซ์เครื่องใช้ไฟฟ

อ่านต่อ..

คลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Toolbox)

คลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (ANTI-CORRUPTION TOOLBOX) สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุ

อ่านต่อ..

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช

อ่านต่อ..

เชิญชวนให้ผู้สูงอายุลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

เชิญชวนให้ผู้สูงอายุลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยลงทะเบียนและยื

อ่านต่อ..

โครงการ “บอกดิน 2”​

กรมที่ดิน ได้เปิดโครงการ “บอกดิน 2” เพื่อให้ประชาชนแจ้งข้อมูลและตำแหน่งที่ตั้งที่ดินของตนเองได้ง่าย

อ่านต่อ..

แนวทางปฏิบัติเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แนวทางปฏิบัติเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านต่อ..

การสังเกตุอาการโรค มือ เท้า ปาก โรคที่แพร่ระบาดง่ายในเด็กเล็ก

การสังเกตุอาการโรค มือ เท้า ปาก โรคที่แพร่ระบาดง่ายในเด็กเล็ก

อ่านต่อ..

หน้ากากอนามัยเป็นขยะติดเชื้อใช้แล้วโปรดทิ้งให้ถูกวิธี

หน้ากากอนามัยเป็นขยะติดเชื้อใช้แล้วโปรดทิ้งให้ถูกวิธี

อ่านต่อ..

อัตราค่าภาษีป้ายตามกฎกระทรวงฉบับใหม่ ปี 2564

อัตราค่าภาษีป้ายตามกฎกระทรวงฉบับใหม่ เจ้าของกิจการที่ติดตั้งป้ายอยู่ก่อนแล้วหรือกำลังจะติดตั้งป้ายให

อ่านต่อ..

แจ้งเหตุรำคาญ

ใช้บริการ

ตรวจสอบสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ

ใช้บริการ

ตัดต้นไม้ จัดเก็บต้นไม้ใบไม้

ใช้บริการ

ขอน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค

ใช้บริการ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ใช้บริการ

ร้องเรียนสิ่งรุกล้ำขวางทางสาธารณะ

ใช้บริการ

แจ้งถนน ไฟส่องสว่างชำรุด

ใช้บริการ

ร้องเรียนการทุจริต

ใช้บริการ

กระดานถามตอบ

ใช้บริการ

ของดีตำบลม่อนปิ่น

สถิติความพึงพอใจในการให้บริการ

งานสังคมสงเคราะห์ 132
ดีมาก 86.36%
ดี 9.85%
ปานกลาง 1.52%
น้อย 1.52%
น้อยมาก 0.76%
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 50
ดีมาก 80.00%
ดี 12.00%
ปานกลาง 6.00%
น้อย 2.00%
น้อยมาก 0%
งานร้องเรียน ร้องทุกข์ 72
ดีมาก 93.06%
ดี 2.78%
ปานกลาง 2.78%
น้อย 1.39%
น้อยมาก 0%
งานอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 82
ดีมาก 92.68%
ดี 6.10%
ปานกลาง 0%
น้อย 1.22%
น้อยมาก 0%
งานจัดเก็บรายได้และชำระภาษี 136
ดีมาก 77.94%
ดี 12.50%
ปานกลาง 8.82%
น้อย 0.74%
น้อยมาก 0%