โทรศัพท์: 053-886-573 , 053-451-366

Email: monpin199@gmail.com

คำนวณภาษี ออนไลน์

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น


ขนาดพื้นที่
ทำเลที่ตั้ง รายได้จากการประกอบการ ทั้งปี อัตราร้อยละ
ประกอบการเอง

ไม้ล้มลุก

ไม้ยืนต้น

ไม่ได้ประกอบการเอง

ไม้ล้มลุก

ไม้ยืนต้น

ที่ว่างเปล่า

ติดต่อ อบต.ม่อนปิ่น

โทรศัพท์: 053-886366
Email: Monpin199@gmail.com
ที่อยู่: 199 หมู่3 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110