โทรศัพท์: 053-886-573 , 053-451-366

Email: monpin199@gmail.com

ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

about-me

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

119 หมู่3 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110

โทร
053-886366 , 053-451366
โทรสาร 053 - 451366 ต่อ 20
E-mail : monpin199@gmail.com

ติดต่อ อบต.ม่อนปิ่น

โทรศัพท์: 053-886366
Email: Monpin199@gmail.com
ที่อยู่: 199 หมู่3 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110