โทรศัพท์: 053-886-573 , 053-451-366

Email: monpin199@gmail.com

ร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต

about-me

ศูนย์ดำรงค์ธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ศูนย์ดำรงธรรมตั้งอยู่ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น โดยมีช่องทางการติดต่อดังนี้

โทร
053-886573 ต่อ 26
E-mail
monpin199@gmail.com

แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการรับเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์

การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

  • รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  • ติดต่อ อบต.ม่อนปิ่น

    โทรศัพท์: 053-886366
    Email: Monpin199@gmail.com
    ที่อยู่: 199 หมู่3 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110