monpinfang

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
บุ๊คมาร์ก |RSS

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง วันนี้: 0|กระทู้: 198|อันดับ: 8 

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่อนปิ่นใต้ หมู่ที่ 12 ตำบลม่อนปิ่น - บ้านห้วยงูนอก หมู่ที่ 4 ตำบลสันทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) monpinfang50110 2020-8-20 0245 monpinfang50110 2020-8-20 15:47
เปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านแม่มาวขี้เหล็ก – บ้านหนองบัว ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ monpinfang50110 2020-8-7 0255 monpinfang50110 2020-8-7 16:11
เปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 310 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 1,240 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง ถนนภายในหมู่บ้านป่าคา หมู่ที่ 11 บ้านป่าคา ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใ monpinfang50110 2020-8-7 0256 monpinfang50110 2020-8-7 16:09
เปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง ซอย 3 หมู่ที่ 3 บ้านม่อนปิ่นเหนือ ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ monpinfang50110 2020-8-7 0250 monpinfang50110 2020-8-7 16:08
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 monpinfang50110 2020-8-5 0254 monpinfang50110 2020-8-5 15:42
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านขอบด้ง monpinfang50110 2020-8-5 0239 monpinfang50110 2020-8-5 15:40
เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 310 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,240 ตารางเมตร ถนนภายในหมู่บ้านเด่นชัย หมู่ที่ 13 บ้านเด่นชัย ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ monpinfang50110 2020-8-5 0237 monpinfang50110 2020-8-5 15:38
เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีต ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 310 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,240 ตารางเมตร ถนนทางเข้าบ้านห้วยจะนุ หมู่ที่ 7 บ้านสวนชา ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ monpinfang50110 2020-8-5 0265 monpinfang50110 2020-8-5 15:34
เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 310 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,240 ตารางเมตร ซอย 1 บ้านแม่มาวขี้เหล็ก ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ monpinfang50110 2020-8-5 0240 monpinfang50110 2020-8-5 15:31
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านลาน ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ monpinfang50110 2020-8-4 0248 monpinfang50110 2020-8-4 16:20
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำ 2 บ่อ บ้านม่อนปิ่นเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ monpinfang50110 2020-8-4 0252 monpinfang50110 2020-8-4 14:52
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด บ้านแม่มาวขี้เหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ monpinfang50110 2020-8-4 0230 monpinfang50110 2020-8-4 14:33
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 270 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายแยกข้างวัดม่วงชุม หมู่ 10 บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ monpinfang50110 2020-7-23 0254 monpinfang50110 2020-7-23 11:16
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ดำเนินการ ถนนเข้าพื้นที่ทำการเกษตร จากถังน้ำประจำหมู่บ้าน-แปลงเกษตรหมู่บ้าน หมู่ 14 บ้านขอบด้ง ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ monpinfang50110 2020-7-23 0246 monpinfang50110 2020-7-23 11:14
ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปิดข้างเทท้าย 4 ล้อ จำนวน 1 คัน monpinfang50110 2020-7-15 0259 monpinfang50110 2020-7-15 16:36
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ 1 - หมู่ 8 บ้านหนองบัว ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ monpinfang50110 2020-7-3 0250 monpinfang50110 2020-7-3 10:14
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายบ้านเวียงหวาย-บ้านห้วยหมากเลี่ยม หมู่ที่ 9 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ monpinfang50110 2020-7-3 0258 monpinfang50110 2020-7-3 10:11
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายบ้านลาน-บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 5 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ monpinfang50110 2020-7-3 0264 monpinfang50110 2020-7-3 10:08
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) monpinfang50110 2020-6-23 0261 monpinfang50110 2020-6-23 14:44
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านแม่มาวขี้เหล็ก - หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) monpinfang50110 2020-6-4 0271 monpinfang50110 2020-6-4 14:58
หน้าถัดไป »

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|www.monpinfang.go.th  

GMT+7, 2021-4-17 08:29 , Processed in 0.042845 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.2 R20150609, Rev.38

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้าบอร์ด