monpinfang

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
บุ๊คมาร์ก |RSS

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง วันนี้: 0|กระทู้: 198|อันดับ: 8 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างถนน คสล. เข้าพื้นที่การเกษตรบริเวณแปลงโรงเห็ด หมู่ 14 บ้านขอบด้ง monpinfang50110 2020-10-12 0268 monpinfang50110 2020-10-12 14:03
เผยราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าพื้นที่การเกษตรบริเวณแปลงโรงเห็ดหมู่ 14 บ้านขอบด้ง monpinfang50110 2020-10-12 0268 monpinfang50110 2020-10-12 14:01
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายบ้านป่าฮิ้น-บ้านเด่นชัย ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ monpinfang50110 2020-10-2 0247 monpinfang50110 2020-10-2 08:34
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง บ้านม่อนปิ่นใต้ ซอย 1 หมู่ที่ 12 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ monpinfang50110 2020-9-24 0273 monpinfang50110 2020-9-24 13:25
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่มาวต้นตุ้ม ซอย 8 หมู่ที่ 2 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ monpinfang50110 2020-9-24 0271 monpinfang50110 2020-9-24 13:23
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างซ่อมแซมผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น พื้นที่ดำเนินการ ทางเข้าวัดสุวรรณราม บ้านม่อนปิ่นเหนือ monpinfang50110 2020-9-11 0281 monpinfang50110 2020-9-11 14:56
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมแซมผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านต่อจากคอสะพานเขตติดต่อตำบลสันทราย บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ monpinfang50110 2020-9-10 0262 monpinfang50110 2020-9-10 11:06
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบเปิดข้างเทท้าย 4 ล้อ จำนวน 1 คัน monpinfang50110 2020-9-8 0263 monpinfang50110 2020-9-8 11:33
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (Overlay) ถนนสายบ้านเด่นชัย - บ้านป่าฮิ้น monpinfang50110 2020-9-8 0260 monpinfang50110 2020-9-8 11:32
เปิดเผยราคากลาง จ้างซ่อมแซมผิวทางคอนกรีตเสริมเสริมเหล็ก บ้านม่อนปิ่นเหนือ หมู่ที่ 3 monpinfang50110 2020-9-8 0256 monpinfang50110 2020-9-8 11:30
เปิดเผยราคากลาง จ้างซ่อมแซมผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 monpinfang50110 2020-9-8 0269 monpinfang50110 2020-9-8 11:28
เปิดเผยราคากลาง จ้างซ่อมแซมผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น monpinfang50110 2020-8-28 0299 monpinfang50110 2020-8-28 09:10
ประกาศราคากลางจ้างซ่อมแซมผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 165.00 ตารางเมตร (บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการและจุดสิ้นสุดโครงการให้ทำสโลบเชื่อม) ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น monpinfang50110 2020-8-28 0262 monpinfang50110 2020-8-28 09:08
ประกวดราคาราคาจ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวทาวแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายบ้านป่าฮื้น หมู่ที่ 4 - บ้านเด่นชัย หมู่ที่ 13 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) monpinfang50110 2020-8-25 0256 monpinfang50110 2020-8-25 11:06
ผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง โครงการจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีต ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 310 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,240 ตารางเมตร ถนนทางเข้าบ้านห้วยจะนุ หมู่ที่ 7 บ้านสวนชา ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ monpinfang50110 2020-8-25 0260 monpinfang50110 2020-8-25 11:05
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 310 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,240 ตารางเมตร ถนนภายในหมู่บ้านเด่นชัย หมู่ที่ 13 บ้านเด่นชัย ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ monpinfang50110 2020-8-25 0263 monpinfang50110 2020-8-25 11:03
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 310 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,240 ตารางเมตร ซอย 1 บ้านแม่มาวขี้เหล็ก ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ monpinfang50110 2020-8-25 0241 monpinfang50110 2020-8-25 11:01
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่มาวต้นตุ้ม ซอย 8 หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) monpinfang50110 2020-8-25 0248 monpinfang50110 2020-8-25 10:58
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พื้นที่ดำเนินการ ซอย 3 หมู่ 3 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ monpinfang50110 2020-8-20 0253 monpinfang50110 2020-8-20 15:53
ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 310.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,240 ตารางเมตร พื้นที่ดำเนินการ ถนนภายในหมู่บ้านป่าคา หมู่ 11 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ monpinfang50110 2020-8-20 0230 monpinfang50110 2020-8-20 15:50
หน้าถัดไป »

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|www.monpinfang.go.th  

GMT+7, 2021-4-17 08:36 , Processed in 0.039650 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.2 R20150609, Rev.38

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้าบอร์ด