การประชุมเพื่อขออนุมัติโครงการป้องกันฯ และยับยั้งภัยบัติกรณีฉุกเฉิน

นายปรีชา ศิรินาม ปลัดอาวุโส อำเภอฝาง พร้อมด้วยนายรังสรรค์ ฉัตรชัยกิจขจร รองนายกอบต.ม่อนปิ่น เข้าร่วมประชุมเพื่อขออนุมัติโครงการป้องกันฯ และยับยั้งภัยบัติกรณีฉุกเฉินฯ ในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่นจำนวน 3 โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาลำน้ำตื้นเขิน ป้องกันน้ำหลากในช่วงฤดูฝน โดยมีนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่เป็นประธาน จากการพิจารณาโครงการมีมิติในที่ประชุมอนุมัติให้ดำเนินการได้ทั้ง 3 โครงการ

รูปภาพ
0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

อีเมลล์และเบอร์โทรศัพท์ของท่านจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ *กรุณากรอกข้อมูลในช่องให้ครบ