ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น


โปรดระบุข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อการติดต่อกลับที่สะดวกและรวดเร็ว

สถานะการดำเนินงานแก้ไขปัญหา

*ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ผู้แจ้งดูได้เฉพาะเจ้าหน้าที่

วันที่แจ้งเรื่อง ชื่ออุปกรณ์หรือหมายเลขครุภัณฑ์ สถานะ
07/04/2564 การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

07/04/2564 รายงานด้านน้ำเสียในพื้นที่

กำลังดำเนินการ

20/04/2564 รายงานด้านน้ำเสียในพื้นที่

กำลังดำเนินการ

20/04/2564 แผนเสริมสร้างวินัย คุณธรรม และป้องกันการทุจริต

กำลังดำเนินการ

กิจกรรมล่าสุด

+ ดูเพิ่มเติม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด

+ ดูเพิ่มเติม

Facebook