องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ที่อยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
199 หมู่3 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์
053 - 886366 ต่อ
13 กองคลัง
14 สำนักปลัด
15 กองการศึกษาฯ
16 กองช่าง
18 งานป้องกันฯ

053 - 886573 สายตรงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

053 - 451033 กู้ชีพกู้ภัยปิ่นทอง

โทรสาร (FAX)
053-451366
E-mail
monpin199@gmail.com

Facebook

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

โปรดระบุข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อการติดต่อกลับที่สะดวกและรวดเร็ว

You have reached the limit

กิจกรรมล่าสุด

+ ดูเพิ่มเติม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด

+ ดูเพิ่มเติม

Facebook