องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

บ้านขอบด้ง - นอแล ตำบลม่อนปิ่น

วัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติ ตำบลม่อนปิ่น

อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก สาขาน้ำรู

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น :: ตำบลม่อนปิ่นรวมพลังต่อสู้โรคโควิด :: ร่วมกันยึดหลัก D-M-H-T-T-A ป้องกันโรคโควิด-19 ปลอดภัย อุ่นใจ แน่นอน :: เชิญชวนประชาชนลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในการป้องกันโรค

ค้นหา

ข้อมูลทั่วไปตำบล

ประวัติตำบลม่อนปิ่น

ตำบลม่อนปิ่น ในข้อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ปรากฏในประวัติเมืองฝาง อาทิกบฏพญาผาบ เกิดในปี พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็นกบฏพวกเงี้ยว มีกำลังไพร่พลประมาณ ๕๐๐ คน พญาผาบเป็นอดีตกำนันหรือแคว่น ตำบลม่อนปิ่น เป็นหัวหน้ากบฏ การค้นพบโบราณสถาน โบราณวัตถุและศิลปวัฒนธรรม ที่สำคัญมีการสำรวจพบเมืองเก่า คูเมือง บริเวณบ้านเวียงหวาย (หมู่ ๙ บ้านเวียงหวาย) ซึ่งเป็นชุมชนดั้งเดิมในสมัยเจ้ามหาวงษ์ เป็นชุมนุมของชาวไทยใหญ่ดังเดิมที่เข้ามาค้าขาย เช่นไม้ ยาสูบ ฝ้าย เป็นต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พุทธศักราช 2537 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2537 ตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ที่ 3 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีระยะทางห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 170 กิโลเมตร และห่างจากที่ว่าการอำเภอฝางประมาณ 6 กิโลเมตร มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้นประมาณ 168 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 11,227 ไร่

โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ประเทศเมียนมาร์

อ่านเพิ่มเติม...

สายด่วนผู้บริหาร

นายการุณ รัตนธรรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

โทร : 081-980-9743

นายชัยณรงค์ ใจแปง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

โทร : 098-5854265

ประมวลภาพกิจกรรม

ดูเพิ่มเติม

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สาระน่ารู้

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช

อ่านต่อ..

เชิญชวนให้ผู้สูงอายุลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

เชิญชวนให้ผู้สูงอายุลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยลงทะเบียนและยื

อ่านต่อ..

โครงการ “บอกดิน 2”​

กรมที่ดิน ได้เปิดโครงการ “บอกดิน 2” เพื่อให้ประชาชนแจ้งข้อมูลและตำแหน่งที่ตั้งที่ดินของตนเองได้ง่าย

อ่านต่อ..

แนวทางปฏิบัติเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แนวทางปฏิบัติเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านต่อ..

การสังเกตุอาการโรค มือ เท้า ปาก โรคที่แพร่ระบาดง่ายในเด็กเล็ก

การสังเกตุอาการโรค มือ เท้า ปาก โรคที่แพร่ระบาดง่ายในเด็กเล็ก

อ่านต่อ..

หน้ากากอนามัยเป็นขยะติดเชื้อใช้แล้วโปรดทิ้งให้ถูกวิธี

หน้ากากอนามัยเป็นขยะติดเชื้อใช้แล้วโปรดทิ้งให้ถูกวิธี

อ่านต่อ..

แจ้งเหตุรำคาญ

ใช้บริการ

ตรวจสอบสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ

ใช้บริการ

ตัดต้นไม้ จัดเก็บต้นไม้ใบไม้

ใช้บริการ

ขอน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค

ใช้บริการ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ใช้บริการ

แจ้งถนน ไฟส่องสว่างชำรุด

ใช้บริการ

ร้องเรียนการทุจริต

ใช้บริการ

กระดานถามตอบ

ใช้บริการ