โทรศัพท์: 053-886-573 , 053-451-366

Email: monpin199@gmail.com

แบบฟอร์มคำร้อง
การขอรับบริการเอกสารที่ราชการออกให้ และข้อมูลข่าวสารของทางราชการขั้นตอนการขอรับบริการ ให้ดำเนินการดังนี้


 1. กรอกข้อมูลตามแบบคำร้อง
 2. เจ้าหน้าที่เสนอหนังสือรับรอง
 3. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ/ลงนาม
 4. ผู้มีอำนาจ อบต.ลงนาม(**นายก อบต./รองนายก/ปลัด)
 5. อบต.แจ้งผู้ยื่นคำร้องเพื่อรับหนังสือรับรองเงินเดือน
 6. หมายเหตุ รอรับได้ใช้เวลาประมาณ 5 นาที หรือยื่นคำร้องไว้แล้วติดต่อขอรับหนังสือรับรองในวันถัดไป
ดาวน์โหลด
 1. กรอกข้อมูลตามแบบคำร้อง
 2. เจ้าหน้าที่เสนอหนังสือรับรองบุคคล
 3. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ/ลงนาม
 4. ผู้มีอำนาจ อบต.ลงนาม(**นายก อบต./รองนายก/ปลัด)
 5. ผู้ยื่นคำร้องขอรับใบสรุปยอดเงินเดือนที่ได้รับทั้งเดือนในเดือนสุดท้าย
 6. อบต.แจ้งผู้ยื่นคำร้องเพื่อรับหนังสือรับรองบุคคล
 7. ****กรณีประกันตัวผู้ต้องหา ให้ระบุ ฐานความผิด และระบุ ชื่อ –สกุล อายุ บ้านเลขที่ เลขประจำตัวประชาชน ของผู้ต้องหา ในหนังสือรับรองบุคคลด้วย******
  หมายเหตุ รอรับได้ใช้เวลาประมาณ 5 นาที หรือยื่นคำร้องไว้แล้วติดต่อขอรับหนังสือรับรองในวันถัดไป
ดาวน์โหลด
 1. กรอกข้อมูลตามแบบคำร้อง
 2. เจ้าหน้าที่เสนอคำร้อง
 3. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ/ลงนาม
 4. ผู้มีอำนาจ อบต.ลงนาม(**นายก อบต./รองนายก/ปลัด)
 5. เจ้าหน้าทีจัดหาข้อมูลข่าวสารทางราชการให้ผู้รับคำร้องในเวลาที่กำหนด ระยะเวลาขึ้นกับข้อมูลที่ขอรับว่า ( อบต.ได้จัดให้มีข้อมูลไว้บริการแล้วหรือต้องประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานอื่นหรือไม่)
ดาวน์โหลด
 1. กรอกข้อมูลตามแบบคำร้อง
 2. เจ้าหน้าที่เสนอคำร้อง
 3. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ/ลงนาม
 4. ผู้มีอำนาจ อบต.ลงนาม(**นายก อบต./รองนายก/ปลัด)
 5. เจ้าหน้าที่แจ้งผลการดำเนินงานให้ทราบ
ดาวน์โหลด
 1. กรอกข้อมูลตามแบบคำร้อง
 2. เจ้าหน้าที่เสนอคำร้อง
 3. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ/ลงนาม
 4. ผู้มีอำนาจ อบต.ลงนาม(**นายก อบต./รองนายก/ปลัด)
 5. เจ้าหน้าที่แจ้งผลการดำเนินงานให้ทราบ
ดาวน์โหลด
 1. กรอกข้อมูลตามแบบคำร้อง
 2. เจ้าหน้าที่เสนอคำร้อง
 3. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ/ลงนาม
 4. ผู้มีอำนาจ อบต.ลงนาม(**นายก อบต./รองนายก/ปลัด)
 5. เจ้าหน้าที่แจ้งผลการดำเนินงานให้ทราบ
ดาวน์โหลด
 1. กรอกข้อมูลตามแบบคำร้อง
 2. เจ้าหน้าที่เสนอคำร้อง
 3. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ/ลงนาม
 4. ผู้มีอำนาจ อบต.ลงนาม(**นายก อบต./รองนายก/ปลัด)
 5. เจ้าหน้าที่แจ้งผลการดำเนินงานให้ทราบ
ดาวน์โหลด

ติดต่อ อบต.ม่อนปิ่น

โทรศัพท์: 053-886366
Email: Monpin199@gmail.com
ที่อยู่: 199 หมู่3 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110