โทรศัพท์: 053-886-573 , 053-451-366

Email: monpin199@gmail.com

โครงสร้างบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

คณะผู้บริหาร
image1
image1
image1
image1
image1
image1

กรอบโครงสร้างส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

image1

กิจกรรมที่ผ่านมา

ติดต่อ อบต.ม่อนปิ่น

โทรศัพท์: 053-886366
Email: Monpin199@gmail.com
ที่อยู่: 199 หมู่3 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110