โทรศัพท์: 053-886-573 , 053-451-366

Email: monpin199@gmail.com

แผนพัฒนาท้องถิ่น


แผนพัฒนาท้องถิ่น ๓ ปี


แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี


แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี

ติดต่อ อบต.ม่อนปิ่น

โทรศัพท์: 053-886366
Email: Monpin199@gmail.com
ที่อยู่: 199 หมู่3 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110