โทรศัพท์: 053-886-573 , 053-451-366

Email: monpin199@gmail.com

รายงานการประชุมสภา


 • ประชุมสมัยวิสามัญที่ 5 ประจำปี 2562 อ่านต่อ
 • ประชุมสมัยวิสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 อ่านต่อ
 • ประชุมสมัยวิสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 อ่านต่อ
 • ประชุมสมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 อ่านต่อ
 • ประชุมสมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 อ่านต่อ
 • ประชุมสมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 อ่านต่อ
 • ประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 อ่านต่อ
 • ประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 อ่านต่อ
 • ประชุมสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 อ่านต่อ
 • ประชุมสมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2562 อ่านต่อ
 • ประชุมสมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 อ่านต่อ
 • ประชุมสมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2562 อ่านต่อ
 • รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๐ สมัยที่ ๑ อ่านต่อ
 • รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ ๑ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑อ่านต่อ
 • รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ ๒ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ อ่านต่อ
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สมัยวิสามัญที่ ๑/๒ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๐ อ่านต่อ
 • รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ ๓ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ อ่านต่อ
 • รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ ๓ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ อ่านต่อ
 • รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ ๔ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑อ่านต่อ
 • ติดต่อ อบต.ม่อนปิ่น

  โทรศัพท์: 053-886366
  Email: Monpin199@gmail.com
  ที่อยู่: 199 หมู่3 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110