โทรศัพท์: 053-886-573 , 053-451-366

Email: monpin199@gmail.com

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง


monpinfang50110

เปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายประพันธ์ สนธิยา - บ้านนายขาว ขันทอง หมู่ที่ 10 บ้านม่วงชุม...

อ่านต่อ...
monpinfang50110

ประชาสัมพันธ์ผลผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายประพันธ์ สนธิยา - บ้านนายขาว ขันทอง หมู่ที่ 10 บ้านม่วงชุม...

อ่านต่อ...
monpinfang50110

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนาเฟย เจ้าพงไพร - บ้านนาแส เจ้าพงไพร หมู่ 10 บ้านม่วงชุม (หนองเต่า)...

อ่านต่อ...
monpinfang50110

ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนาเฟย เจ้าพงไพร - บ้านนาแส เจ้าพงไพร หมู่ 10 บ้านม่วงชุม (หนองเต่า)...

อ่านต่อ...
monpinfang50110

ประกาศประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมสะพานห้วยแม่เผอะ หมู่ 11 บ้านป่าคา ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่...

อ่านต่อ...
monpinfang50110

ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านแม่มาวขี้เหล็ก...

อ่านต่อ...
monpinfang50110

เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านแม่มาวขี้เหล็ก...

อ่านต่อ...
monpinfang50110

เปิดเผยราคากลางและประกาศประชาสัมพันธ์ จ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ดำเนินการ ถนนสายทางลำเหมืองตีนดอย บ้านเวียงหวาย หมู่ 9 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชีย...

อ่านต่อ...
monpinfang50110

เปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลัก หมู่ 1 บ้านแม่มาวขี้เหล็ก...

อ่านต่อ...
monpinfang50110

ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลัก หมู่ 1 บ้านแม่มาวขี้เหล็ก...

อ่านต่อ...

กิจกรรมที่ผ่านมา

ติดต่อ อบต.ม่อนปิ่น

โทรศัพท์: 053-886366
Email: Monpin199@gmail.com
ที่อยู่: 199 หมู่3 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110