โทรศัพท์: 053-886-573 , 053-451-366

Email: monpin199@gmail.com

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง


monpinfang50110

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ 1 - หมู่ 8 บ้านหนองบัว ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่...

อ่านต่อ...
monpinfang50110

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายบ้านเวียงหวาย-บ้านห้วยหมากเลี่ยม หมู่ที่ 9 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่...

อ่านต่อ...
monpinfang50110

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายบ้านลาน-บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 5 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่...

อ่านต่อ...
monpinfang50110

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

อ่านต่อ...
monpinfang50110

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านแม่มาวขี้เหล็ก - หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

อ่านต่อ...
monpinfang50110

ประกวดราคาจ้างปรับปรุง/ซ่อแซม ถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายบ้านเวียงหวาย-บ้านห้วยหมากเลี่ยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

อ่านต่อ...
monpinfang50110

ประกวดราคาจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายบ้านลาน-บ้านหนองบัวคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

อ่านต่อ...
monpinfang50110

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

อ่านต่อ...
monpinfang50110

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระทะเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

อ่านต่อ...
monpinfang50110

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

อ่านต่อ...

กิจกรรมที่ผ่านมา

ติดต่อ อบต.ม่อนปิ่น

โทรศัพท์: 053-886366
Email: Monpin199@gmail.com
ที่อยู่: 199 หมู่3 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110