โทรศัพท์: 053-886-573 , 053-451-366

Email: monpin199@gmail.com

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง


monpinfang50110

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างซ่อมแซมผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลม่อน...

อ่านต่อ...
monpinfang50110

ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมแซมผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านต่อจากคอสะพานเขตติดต่อตำบลสันทราย บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชี...

อ่านต่อ...
monpinfang50110

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบเปิดข้างเทท้าย 4 ล้อ จำนวน 1 คัน...

อ่านต่อ...
monpinfang50110

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (Overlay) ถนนสายบ้านเด่นชัย - บ้านป่าฮิ้น...

อ่านต่อ...
monpinfang50110

เปิดเผยราคากลาง จ้างซ่อมแซมผิวทางคอนกรีตเสริมเสริมเหล็ก บ้านม่อนปิ่นเหนือ หมู่ที่ 3...

อ่านต่อ...
monpinfang50110

เปิดเผยราคากลาง จ้างซ่อมแซมผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8...

อ่านต่อ...
monpinfang50110

เปิดเผยราคากลาง จ้างซ่อมแซมผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น...

อ่านต่อ...
monpinfang50110

ประกาศราคากลางจ้างซ่อมแซมผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 165.00 ตารางเมตร (บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการและจุดสิ้นสุดโครงก...

อ่านต่อ...
monpinfang50110

ประกวดราคาราคาจ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวทาวแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายบ้านป่าฮื้น หมู่ที่ 4 - บ้านเด่นชัย หมู่ที่ 13 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคา...

อ่านต่อ...
monpinfang50110

ผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง โครงการจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีต ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 310 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,240 ตารางเมตร ถนนทางเข้าบ้านห้...

อ่านต่อ...

กิจกรรมที่ผ่านมา

ติดต่อ อบต.ม่อนปิ่น

โทรศัพท์: 053-886366
Email: Monpin199@gmail.com
ที่อยู่: 199 หมู่3 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110