โทรศัพท์: 053-886-573 , 053-451-366

Email: monpin199@gmail.com

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง


monpinfang50110

ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธีOVERLY) ถนนสายบ้านม่วงชุม-บ้านสวนชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

อ่านต่อ...
monpinfang50110

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.จำนวน 2 จุด บ้านแม่มาวขี้เหล็ก หมู่่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

อ่านต่อ...
monpinfang50110

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 จุด บ้านลาน หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

อ่านต่อ...
monpinfang50110

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักน้ำ 2 บ่อ บ้านม่อนปิ่นเหนือ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biffing)...

อ่านต่อ...
monpinfang50110

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติม อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านป่าคา...

อ่านต่อ...
monpinfang50110

ประกวดราคาจ้างปูตัวหนอนลานฌาปนกิจสถาน บ้านม่อนปิ่นเหนือ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

อ่านต่อ...
monpinfang50110

ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อรถบรรทุกพร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิค (ชนิดแขนเครพับ) จำนวน 1คัน...

อ่านต่อ...
monpinfang50110

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกพร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิก (ชนิดเครนแขนพับ) จำนวน 1 คัน...

อ่านต่อ...
monpinfang50110

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1...

อ่านต่อ...
monpinfang50110

ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลาน (โพธิ์ทอง) ม.5 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่...

อ่านต่อ...

กิจกรรมที่ผ่านมา

ติดต่อ อบต.ม่อนปิ่น

โทรศัพท์: 053-886366
Email: Monpin199@gmail.com
ที่อยู่: 199 หมู่3 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110