โทรศัพท์: 053-886-573 , 053-451-366

Email: monpin199@gmail.com

ยินดีต้อนรับเข้าสู่
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น


ม่อนปิ่นเมืองลิ้นจี่ สตรีสวย รวยกระเทียม
เยี่ยมมันฝรั่ง ดังหอมหัวใหญ่ ส้มพันธุ์ใหม่สายน้ำผึ้ง
ธารสวยซึ้งคือน้ำรู สูงสุดกู่ดอยอ่างขาง

ประมวลภาพกิจกรรม


ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง


งบการเงินประจำปีงบประมาณ


ข่าวสารประชาสัมพันธ์


ปฏิทินกิจกรรม อบต.ม่อนปิ่น


เหตุการณ์ปัจจุบัน


คันสุดท้ายถึงอู่ 3 ทุ่ม ขสมก. ปรับเวลาเดินรถทุกสาย รับเคอร์ฟิว

ขสมก. ปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการรถโดยสารประจำทางทุกประเภท จากเวลาปกติ เป็นให้บริการ เวลา 05.00 - 21.00 น. ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

อ่านต่อ

คันสุดท้ายถึงอู่ 3 ทุ่ม ขสมก. ปรับเวลาเดินรถทุกสาย รับเคอร์ฟิว

ขสมก. ปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการรถโดยสารประจำทางทุกประเภท จากเวลาปกติ เป็นให้บริการ เวลา 05.00 - 21.00 น. ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

อ่านต่อ

คันสุดท้ายถึงอู่ 3 ทุ่ม ขสมก. ปรับเวลาเดินรถทุกสาย รับเคอร์ฟิว

ขสมก. ปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการรถโดยสารประจำทางทุกประเภท จากเวลาปกติ เป็นให้บริการ เวลา 05.00 - 21.00 น. ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

อ่านต่อ

คันสุดท้ายถึงอู่ 3 ทุ่ม ขสมก. ปรับเวลาเดินรถทุกสาย รับเคอร์ฟิว

ขสมก. ปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการรถโดยสารประจำทางทุกประเภท จากเวลาปกติ เป็นให้บริการ เวลา 05.00 - 21.00 น. ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

อ่านต่อ

คันสุดท้ายถึงอู่ 3 ทุ่ม ขสมก. ปรับเวลาเดินรถทุกสาย รับเคอร์ฟิว

ขสมก. ปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการรถโดยสารประจำทางทุกประเภท จากเวลาปกติ เป็นให้บริการ เวลา 05.00 - 21.00 น. ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

อ่านต่อ

คันสุดท้ายถึงอู่ 3 ทุ่ม ขสมก. ปรับเวลาเดินรถทุกสาย รับเคอร์ฟิว

ขสมก. ปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการรถโดยสารประจำทางทุกประเภท จากเวลาปกติ เป็นให้บริการ เวลา 05.00 - 21.00 น. ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

อ่านต่อ

คันสุดท้ายถึงอู่ 3 ทุ่ม ขสมก. ปรับเวลาเดินรถทุกสาย รับเคอร์ฟิว

ขสมก. ปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการรถโดยสารประจำทางทุกประเภท จากเวลาปกติ เป็นให้บริการ เวลา 05.00 - 21.00 น. ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

อ่านต่อ

คันสุดท้ายถึงอู่ 3 ทุ่ม ขสมก. ปรับเวลาเดินรถทุกสาย รับเคอร์ฟิว

ขสมก. ปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการรถโดยสารประจำทางทุกประเภท จากเวลาปกติ เป็นให้บริการ เวลา 05.00 - 21.00 น. ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

อ่านต่อ

นายก อบต. ม่อนปิ่น

โทร: 081-9809743

ปลัด อบต. ม่อนปิ่น

นายชัยณรงค์ ใจแปง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ม่อนปิ่น

Facebook
ติดต่อ อบต.ม่อนปิ่น

โทรศัพท์: 053-886366
Email: Monpin199@gmail.com
ที่อยู่: 199 หมู่3 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110